EU-vragen over ‘wildwestpraktijken’ met Roemeense straathonden

Geplaatst op: 25-03-2014 door: Redactie

BRUSSEL, 25 maart 2014 - Premiejagende bedrijven die jacht maken op Roemeense straathonden moeten Europees aan banden worden gelegd. Dat zegt Europarlementariër Kartika Liotard naar aanleiding van een bloederige roof op een Nederlands asiel voor straathonden in Roemenië.

De Roemeense overheid huurt bedrijven in om de overvloed aan straathonden te vangen en uiteindelijk te doden. De bedrijven krijgen daarbij betaald per hond. “Dit levert wildwestpraktijken op, waarbij geen enkel oog is voor het welzijn van honden. De EU kan hier een einde aan maken omdat er sprake is van een economische activiteit waar dieren bij betrokken zijn,” zegt Liotard.

Het Parlementslid trachtte in 2011 al een einde te maken aan de jacht op Roemeense straathonden. De Europese Commissie gaf toen aan dieren alleen te kunnen beschermen als ze in het kader van een economische activiteit worden gehouden. “Dat is nu het geval,” zegt Liotard. “De premiejagers gaan zelfs zo ver dat ze honden uit veilige opvangcentra stelen en ze voor geld bij dodingscentra inleveren. Zulke smerige business moeten we echt stoppen.”

---

Meer informatie of interviewaanvraag? Neem contact op!


« Lees verder »EP: nanodeeltjes moeten op voedseletiket

Geplaatst op: 12-03-2014 door: Redactie

STRAATSBURG, 12 maart - “Goedgekeurde additieven die aan voedsel worden toegevoegd in de vorm van nanodeeltjes, moeten op het etiket vermeld worden. Mensen moeten wel weten wat ze op hun bord krijgen,” zegt Europarlementariër Kartika Liotard.

Een meerderheid van het Europees Parlement stemde vandaag vóór een voorstel dat ervoor pleit om technisch vervaardigde nanomaterialen die in voedselproducten verwerkt worden, verplicht op de lijst van ingrediënten te vermelden met de aanduiding ‘nano’.

Nanodeeltjes, die slechts een miljardste meter groot zijn, worden door voedselproducenten aan producten toegevoegd als additief om ze bijvoorbeeld langer houdbaar te maken. Ook kunnen de deeltjes als smaakverbeteraar worden gebruikt. Over de veiligheid van nanomaterialen in voedsel bestaat echter nog twijfel.

De Europese Voedselautoriteit (EFSA) bekijkt per nanomateriaal of het veilig is. De Europese Commissie wil echter 'normale' additieven die al in eerder stadium zijn goedgekeurd, ook automatisch in nano-vorm toestaan zonder dit op het etiket te vermelden. Liotard vindt dit misleiding van de consument. "Nano-additieven moeten duidelijk op het etiket vermeld worden. Het moet wel de keuze van de consument zelf blijven of die nanovoeding wil eten of drinken,” aldus de Europarlementariër.

Persvragen? Neem contact op! Reactie doorgaans binnen 24 uur.


« Lees verder »"Ruimen van dieren alleen nog in uiterst noodgeval"

Geplaatst op: 22-01-2014 door: Redactie

BRUSSEL, 22 januari 2014 - Bij de bestrijding van ziekte-uitbraken, mag het ruimen van dieren alleen nog als allerlaatste noodoplossing gebruikt worden. Pas als vaccineren niet kan en er geen enkel ander alternatief voorhanden is om verdere besmetting te voorkomen, mogen autoriteiten besluiten om dieren te ruimen. Dat is te lezen in aanbevelingen van Europarlementariër Kartika Liotard, die vandaag werden overgenomen door een meerderheid van de Milieucommissie van het Europees Parlement.

Brussel werkt aan een gecoördineerde Europese aanpak van dierziektes, "maar dat moet wel een diervriendelijke aanpak zijn," vindt de Nederlandse Europarlementariër.

"Massaruimingen hebben niet alleen immense gevolgen voor de betroffen dieren, maar ook voor veehouders en andere betrokkenen. Vooral dat laatste wordt vaak onderschat," aldus Liotard.


« Lees verder »EU-parlement trekt aan noodrem: genmais niet telen in Europa

Geplaatst op: 25-11-2013 door: Redactie

BRUSSEL, 25 november - De Nederlandse Europarlementariër Kartika Liotard trekt samen met parlementsleden uit vijf Europese fracties aan de noodrem om de toelating van genmais 1507 in Europa te voorkomen. De Europese Commissie wil de genetisch bewerkte mais, die zelf gif produceert tegen insecten, vrijgeven voor teelt in Europa. De bezwaarmakende Europarlementariërs denken dat het telen van genmais 1507 schadelijk kan zijn voor het milieu en bepaalde ecosystemen.

"Belangrijke bestuivers als motten en vlinders zijn niet bestand tegen het gif dat genmais 1507 produceert. Ook kunnen traditionele maissoorten niet goed concurreren met genetisch bewerkte mais wat slecht is voor de biodiversiteit. We moeten geen onverantwoorde milieurisico's nemen, enkel voor de winstbelangen van de biotech-industrie," aldus Kartika Liotard.

Bezwaar
Samen met parlementsleden van vijf grote fracties in het Europees Parlement heeft het Nederlandse parlementslid bezwaar gemaakt tegen de toelating van genmais 1507. De Europese Commissie moet haar voorstel nu eerst beter onderbouwen. Het bezwaar zorgt dus voor enige vertraging. "Maar het is belangrijk dat ook een meerderheid van de lidstaten zich uitspreekt tegen de teelt van deze knutselmais," zegt Liotard.

De EU-landen zijn erg verdeeld over de toelating van genetisch gemanipuleerde organismen (ggo's). Landen als Oostenrijk en Frankrijk zijn fel tegen. Nederland heeft zich in het verleden altijd uitgesproken voor ggo's. Toch houdt Liotard hoop dat de Nederlandse regering, met de PvdA aan boord, dit keer kiest voor het milieu en niet voor de biotech-industrie.


« Lees verder »"Gif in margarine beperken"

Geplaatst op: 01-10-2013 door: Redactie

BRUSSEL, 1 oktober 2013 - Het dagelijkse EU-bestuur moet snel actie ondernemen, nu blijkt dat peuters, kinderen en ouderen kans lopen om teveel van de kankerverwekkende stof 3-MCPD binnen te krijgen. Dat vindt onafhankelijk Europarlementariër Kartika Liotard.

Donderdag bleek uit onderzoek van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) dat vooral margarine en vergelijkbare vetproducten bijdragen aan een te hoge inname van 3-MCPD.

3-MCPD is een stof die ontstaat bij verhitting van vet of producten met een hoog vetgehalte. EFSA stelt vast dat acht van 64 onderzochte groepen teveel 3-MCPD per kilogram lichaamsgewicht binnenkregen. Het gaat daarbij om peuters, kinderen, en ouderen. Volwassenen blijven in alle onderzochte gevallen onder de veiligheidslimiet van 2 microgram per kilogram lichaamsgewicht, per dag. Liotard noemt het een ‘zorgelijke ontwikkeling’ dat juist de kwetsbaarste groepen teveel gif binnenkrijgen. "Zeker nu de samenleving steeds ouder wordt."

Volgens EFSA dragen vooral margarine en vergelijkbare producten eraan bij dat we 3-MCPD tot ons nemen. Maar de kankerverwekkende stof, die vooral gevaarlijk is voor de nieren, zit ook in brood, banket, babymelk en gerookt vlees. EFSA beveelt verder onderzoek aan naar gefrituurde producten en ander voedsel 'dat in potentie 3-MCPD bevat'.

Liotard heeft de Europese Commissie gevraagd om grenswaardes te bepalen voor de hoeveelheid 3-MCPD in voedingsproducten. Op dit moment geldt er alleen een grenswaarde voor sojasaus. “Verder onderzoek is noodzakelijk, maar tegelijkertijd moet er ook actie worden ondernomen. Het is daarbij belangrijk om rekening te houden met het consumptiepatroon van kinderen en senioren, want juist zij krijgen teveel 3-MCPD binnen,” aldus Kartika Liotard.


« Lees verder »"Bezuinigingen sociale huurwoningen zijn ondoordacht EU-beleid"

Geplaatst op: 11-06-2013 door: Redactie

STRAATSBURG, 11 juni - De Europese Commissie moet lidstaten de ruimte geven om te zorgen voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen. Hoge belastingen voor woningcorporaties en het ontoegankelijk maken van sociale huurwoningen voor middeninkomens zijn de uitkomst van ondoordacht EU-beleid. Dat zegt onafhankelijk Europarlementariër Kartika Liotard vandaag in Straatsburg in aanloop naar de stemming over sociale huisvesting in Europa.

“Sociale huisvesting is een investering in gezondheid en welzijn en stelt mensen in staat om langer onafhankelijk te leven. De Commissie moet lidstaten de ruimte geven en - waar nodig - juist aanmoedigen om te zorgen voor voldoende sociale huurwoningen,” zegt Liotard. Het parlementslid diende verder een voorstel in voor méér investeringen in aangepaste woningen voor ouderen.

“Betaalbare, aangepaste woningen stellen mensen in staat om langer thuis te wonen. Op die manier kunnen ze langer actief blijven in de maatschappij en betalen deze investeringen zich vanzelf terug. De Europese Commissie stuurt momenteel echter aan op afbraakbeleid en liberalisering en brengt huurders in de problemen. Naar verwachting zal het Europees Parlement vandaag een sterk signaal geven voor een socialer huurbeleid in de EU,” aldus Kartika Liotard.


« Lees verder »Onveilg Amerikaans paardenvlees naar Europa

Geplaatst op: 19-03-2013 door: Redactie

BRUSSEL, 19 MAART - Tonnen onveilig paardenvlees uit de VS worden jaarlijks naar de EU geëxporteerd via Mexico en Canada. Onafhankelijk Europarlementariër Kartika Liotard eist een importstop.

“Amerikaanse paarden worden niet gefokt voor voedseldoeleinden, omdat Amerikanen geen paardenvlees eten. De paarden krijgen daardoor allerlei medicatie toegediend, waaronder fenylbutazon,” zegt Liotard.

Toch ligt er vlees van Amerikaanse paarden in Europa in de winkel. “Uiteindelijk worden veel paarden uit de VS overgebracht naar Mexico en Canada, waar ze alsnog worden geslacht. Vervolgens wordt het vervuilde vlees geëxporteerd naar de EU. Twintig procent van het paardenvlees in de EU is van Amerikaanse afkomst,” zegt Liotard.


« Lees verder »“Leg rekening 3%-eis Brussel niet bij ouderenzorg”

Geplaatst op: 04-02-2013 door: Redactie

STRAATSBURG, 4 februari - “Mensen die afhankelijk zijn van een bejaardentehuis of van thuiszorg, moeten daar onvoorwaardelijk op kunnen rekenen. Een 3%-eis uit Brussel mag nooit invloed hebben op de basisbehoeften en de waardigheid van mensen.” Dat zegt Nederlands Europarlementariër Kartika Liotard vandaag bij de presentatie van haar voorstellen voor 'Actief en gezond ouder worden'. Doel van de plannen is om gemiddeld twee gezonde levensjaren aan onze levens toe te voegen.

Liotard pleit ervoor om volksgezondheid een topprioriteit te maken in EU-beleid. Dat kan volgens het parlementslid ondermeer door te zorgen voor een gezondere leefomgeving. “Bij politieke keuzes over bijvoorbeeld verbetering van de luchtkwaliteit of het verbieden van omstreden stoffen in onze voeding, wordt te vaak gekozen voor economische kortetermijnbelangen. Door ervoor te zorgen dat volksgezondheid écht voorop staat, blijven mensen langer gezond en dat levert pas een echte besparing op. Ook meer aandacht voor preventief gezondheidsonderzoek is in dit licht belangrijk,” aldus Liotard.

Meer informatie of een interviewaanvraag?
Neem contact op!


« Lees verder »Europees Parlement stemt over diertransporten

Geplaatst op: 11-12-2012 door: Redactie
STRAATSBURG, 11 december -
Een 8-uurslimiet voor diertransporten, daarover stemt het Europees Parlement woensdagmiddag in Straatsburg. Het voorstel om diertransporten voor slachtvee te verkorten is ondermeer ingediend door Nederlands Europarlementariër Kartika Liotard (onafhankelijk). Behalve over een 8-uurslimiet stemt het Europarlement ook over het verbeteren van de omstandigheden waarin dieren worden vervoerd.
 
 
"Een 8-uurslimiet stimuleert de vleesindustrie om dieren zo dicht mogelijk bij de fokplaats te slachten. Dit beperkt onnodig gesleep met dieren en daarmee onnodig dierenleed," zegt Kartika Liotard. "Ruim 1.1 miljoen EU-burgers, waaronder 32.000 Nederlanders, hebben middels een handtekening steun betuigd aan een 8-uurslimiet voor diertransporten. Dit mag niet genegeerd worden." 

« Lees verder »EU eist opbrengst bankentaks op

Geplaatst op: 23-05-2012 door: Redactie

Een deel van de opbrengst van de  bankentaks die binnenkort door EU-landen wordt ingevoerd gaat rechtstreeks naar de EU-begroting. Daarmee heeft het Europees Parlement vandaag ingestemd. Banken en andere financiële instellingen moeten in de toekomst belasting gaan betalen als ze aandelen of hypotheken doorverkopen. Naar schatting levert de bankentax in de EU 57 miljard euro per jaar op. Dit bedrag zal nu voor een groot deel naar de EU-begroting gaan.

Onafhankelijk Europarlementariër Kartika Liotard zag haar voorstel om het geld bij de lidstaten te laten worden weggestemd. Zij pleitte ervoor om de opbrengst van de bankentaks te gebruiken om bezuinigingen op zorg, pensioenen en sociale zekerheid minder pijnlijk te maken.  “De bankentaks is een goede manier om de banken te laten ´terugbetalen´," zegt Liotard. "Maar het is schandalig dat de EU nu geld opeist dat door burgers is opgehoest om banken overeind te houden. Het inleveren van de bankentaks komt in de praktijk neer op een verhoging van de afdrachten aan Brussel,” waarschuwt het parlementslid.


« Lees verder »